Udało mi się uzyskać bardzo wysoką punktację FICO® Safe Driving Score i nie wystąpiły żadne negatywne zdarzenia, a mimo to moja punktacja jest coraz niższa. Co jest tego przyczyną?