Co obejmują zdarzenia rozpraszające uwagę w aplikacji Mentor?