Jakie są wartości progowe „Gwałtownego hamowania” i „Gwałtownego pokonywania zakrętów” w aplikacji Mentor?