Jeśli przez kilka dni nie odczytam wiadomości, czy zostanie ona usunięta?