Cos’è la soglia di “accelerazione brusca” di Mentor?